#ToeterLive

De livestreampubquiz van Café de Toeter in Groningen

Om 19:00u vanavond begint de livestreampubquiz van Café de Toeter in Groningen waar jullie je voor hebben aangemeld. Hiernaast en hieronder vind je de links naar de benodigde pagina’s en documenten, alsmede enige uitleg. Voorafgaand aan de quiz zal hier verder op in worden gegaan.

ANTWOORDFORMULIEREN

De antwoordformulieren zijn onderverdeeld per ronde. Let goed op dat je het juiste formulier gebruikt bij de juiste ronde, anders loop je het risico dat hij niet nagekeken wordt en niet meetelt voor de score. Ronde 1, de fotoronde, wordt niet verder toegelicht in de livestream, maar moet uiterlijk een uur ná het begin van de quiz zijn ingestuurd, dus vóór 20:00u. De eerste vragenronde die wordt opgelezen door de quizmaster na de introductie en uitleg is dus ronde #2.

Please use the right form for the right question round, otherwise you run the risk of missing out on a full round’s worth of points. Round #1, the photo round, will not get any further explanation during the quiz, but must be sent in no more than an hour after the start of the quiz, so before 8PM. The first question round read aloud by the quizmaster after the introductory talk will therefore be round #2.

ZO WERKT DE QUIZ

De vragen worden voorgelezen in het Nederlands en in het Engels, en aan het eind van de ronde nog eenmaal herhaald in het Nederlands. Daarna geeft de quizmaster aan tot welk tijdstip je nog hebt om de antwoorden in te sturen. Alle formulieren die ná dat tijdstip worden verzonden, worden niet meer nagekeken. Let erop dat je per team slechts één formulier instuurt.

Na elke ronde leest de quizmaster de juiste antwoorden op. De livescore kan worden bekeken op de feed aan de zijkant van het scherm.

Bij ronde 7, de muziekronde, krijgen jullie 10 korte fragmenten te horen waarbij we op zoek zijn naar zowel de uitvoerende band/artiest als de titel (voor een half punt per goed antwoord). In tegenstelling tot bij de reguliere quiz, wordt de muziek niet herhaald na ronde 8.

Heb je vragen of opmerkingen voor de jury, stel deze dan via de chat. Vriendelijk verzoek de communicatie daarin verder beperkt te houden, zodat de jury niets mist. Algemene vragen, opmerkingen of feedback kunnen naar info@cafedetoeter.nl worden gestuurd.

In noodgevallen: mocht de verbinding tijdens de quiz wegvallen (en laten we hopen van niet), dan heropenen we de quiz zo snel mogelijk op dezelfde account (Quiz Vragen) met een openbare stream. De link zal eveneens worden aangepast in de knop bovenaan deze pagina. Hou die dus in de gaten en ververs de pagina regelmatig.

Wij zijn enorm benieuwd hoe jullie de quiz beleven. Zitten jullie bij elkaar, of hebben jullie een onderlinge liveverbinding opgezet met Skype, Facetime of andere applicatie? Gooi vooral jullie foto’s online op sociale media als Instagram met de hashtag #toeterlive en tag ons @cafedetoeter zodat we mee kunnen genieten.

De eerste prijs voor teams uit Groningen is een bierpakketje dat dezelfde avond nog wordt langsgebracht. Teams buiten onze mooie stad krijgen een voucher die kan worden ingeruild voor drank wanneer de Toeter weer open is. De tweede en derde prijs bestaan ook uit vouchers, ongeacht waar je team vandaan komt. De prijzen zijn gebaseerd op een team van 4 personen.

We kunnen het niet controleren, maar spieken is voor sukkels.

 

HOW THE QUIZ WORKS

At 7PM tonight, the Café de Toeter livestream pub quiz for which you signed up will start. Above, you’ll find the necessary links and documents. The information below will be discussed by the host before the quiz as well. The stream itself is accessible with the button “Klik hier voor de YouTube-livestream” up top.

Questions will be asked in both English and Dutch, and repeated in Dutch at the end of each round. After that, the quizmaster will give you a specific deadline before which the answers have to be sent in. All forms sent in after the deadline will not be checked. Please ensure you only send in one form per team.

After every round, the quizmaster will give you the answers. The preliminary scores can be viewed in the live feed on the side of the screen.

In round #7, the music round, you’ll hear 10 short fragments for which we’re looking for the name of the performing artist/band and the song title (for half a point per correct answer). Contrary to our regular quizzes, the music round will not be repeated after round 8.

If you have any questions or remarks for the jury, post them in the live chat. Please refrain from any other types of conversation there, as not to clutter the chat for the jury. More general questions, remarks or feedback can be sent to info@cafedetoeter.nl.

In case of emergency: should the connection be lost (although we hope it won’t), we’ll reopen the quiz on a public stream on the same account (Quiz Vragen). Pay close attention to that page, and refresh occasionally.

We’re really curious as to how you experience the quiz. Are you all together, or did you set up a live connection through Skype, Facetime or some other application? Send in your pictures on social media like Instagram with the hashtag #toeterlive and tag us @cafedetoeter so we can join in the fun.

The first prize for teams from Groningen is a fancy beer package that will be delivered the same evening to your door. Teams from elsewhere will receive a voucher that can be used once we’ve reopened De Toeter. Second and third prize are vouchers too, no matter where your team is from. The prizes are based on a team of 4 persons. 

We have no way of checking, but cheating is for chumps.

HET QUIZTEAM

 

VICTOR

VICTOR

Quizmaster, vragenschrijver, jury en eindredacteur

ROBIN

ROBIN

Quizmaster, vragenschrijver, jury en redacteur

DIESKE

DIESKE

Jury, Pop & Showbizz- en muziekredacteur

LOREN

LOREN

Vragenschrijver en jury

RIMMER

RIMMER

Quizmaster Pop & Showbizzquiz en jury

CARLA

CARLA

Quizmaster Toeter Light en jury

ESTHER

ESTHER

Vragenschrijver en jury

YASMINE

YASMINE

Vragenschrijver en jury